Nikodem Rak, wieloletni nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sępopol 25 września 2014 r. To społecznik – oprócz pracy w szkole prowadził harcerstwo w Wiatrowcu, chór szkolny w Sępopolu, wokalny zespól dziecięcy „Skowronek” oraz warsztaty teatralne. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP, Nagrodę Ministra Edukacji, Nagrodę Ministra Kultury i Nagrodę Kuratora.

Całe życie dla innych
Klara Leczycka-Moskwiak, położna, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sępopol otrzymała 28 czerwca 2013 r. To osoba, która przez całe swoje życie pracowała dla innych. Urodziła się w 1931 r. we wsi Michałowo na Wileńszczyźnie. Po wojnie zamieszkała w okolicach Lidzbarka Warmińskiego. Skończyła liceum pedagogiczne w Lidzbarku Warmińskim, po czym została skierowana do pracy w szkole podstawowej w Sarnowie. Zakazano jej wykonywania zawodu, gdy bezpodstawnie odmówiła zdjęcia krzyża w klasie. Jako położna w Sępopolu zaczęła pracę w 1956 r. Przez 17 lat samodzielnie, w pojedynkę prowadziła izbę porodową.

Pomoc uboższym
Ina Maria Kunkelmoor w 1983 r. roku pojawiła się w Sępopolu, proponując pomoc rzeczową dla uboższych mieszkańców miasta. Pomagała dzieciom i młodzieży, kościołom, placówkom służby zdrowia, ochotniczej straży pożarnej. To dzięki niej w 1993 r. powstała sieć partnerskiej współpracy pomiędzy miastami Lägerdorf i Sępopol.

(MW / Fot. By pawlik - Praca własna, Domena publiczna)