W 2015 r. przebudowano drogę gminną ul. Wojska Polskiego w Sępopolu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.295.867,08 zł. Część tych środków, w wysokości 647.933,00 zł, gmina otrzymała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach inwestycji wzmocniono konstrukcję jezdni, odnowiono nawierzchnię, wybudowano i odnowiono chodniki. Powstały również miejsca postojowe dla samochodów osobowych, wykonano modernizację zjazdów do posesji, oczyszczono i przedłużono rów przydrożny.

Termomodernizacja szkoły i przedszkola
Kolejną ważną inwestycją była termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Sępopol. Zakupiono wysokosprawne kotły na biomasę, dostosowano instalację grzewczą do ich potrzeb i zainstalowano je. Koszt inwestycji to 1.807.281,00 zł, z czego kwota 1.421.936,80 zł stanowi dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 - 2014. Dzięki tej inwestycji poprawiła się efektywność energetyczna tych budynków.

Inwestycje w Sępopolu na 2017 i 2018 rok
Warto wspomnieć jeszcze o inwestycjach na 2017 rok. Planowana jest przebudowa dróg w Sępopolu. Pod uwagę brane są następujące ulice: Długa, Lipowa, Korszyńska oraz droga w miejscowości Rygarby. Szacowany koszt to 3,5 mln zł. Prace mają się rozpocząć na wiosnę bieżącego roku.
Przewidywany jest również remont chodników w Judytach, Stopkach, Liskach i Sępopolu oraz termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Ponikach i Dzietrzychowie. Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł (80 procent całej inwestycji).

(Fot. Pixabay / CC0)